fredag 2 september 2011

Ropen skalla - Bredband till alla!

Även Centerpartiet får sitt i förhandlingarna kring höstbudgeten. Ett gammalt krav från dem är "bredband till alla".

Det är totalt 165 miljoner per under tre år till områden som privata företag inte är intresserade av att bygga ut. 375 miljoner är reserverade för bredbandsutbyggnad inom ramen för Landsbygdsprogrammet och 120 miljoner ska gå till fortsatt kanalisationsstöd.

Enligt Anna-Karin Hatt (C) är det här en av regeringens tillväxtskapande åtgärder i budgeten som bekostas av det reformutrymme som regeringen anser finns.

" Det ingår i regeringens budgetproposition och tas från det reformutrymme som regeringen har identifierat. Det är ett exempel på en tillväxtskapande åtgärd", säger Hatt.

Det är en bra satsning som jag tror råder enighet i hela den politiska sfären med möjligt undantag av Sverigedemokraterna som vill tillbaka till femtiotalet och den tidens brädgård.

Det är dock bara en tillfällig treårig satsning. Regeringen vet ännu inte vad de vill efter satsningen.

Det är väl självklart att Anna - Karin Hatt (C) är glad.

Inga kommentarer: