onsdag 21 september 2011

KULTURNJUGGA MODERATER!

Inte med bästa välvilja i världen kan den budget som Borg presenterade på tisdagen rubriceras som framåtriktad och offensiv. (mer om det senare). Men om jag tittar enbart på kulturanslaget så motsvarar uppräkningen inte ens inflationen. Det mesta saknas ex anslag till Strindbergsåret (100 år sedan August Strindberg dog 1912) men också den tungrodda frågan om pension till scenartister. Där finns ett färdigt förslag till lösning men Alliansen lyckades inte komma överens och lösningen läggs i malpåse. Det betyder i sin tur att institutionerna inte vågar nyanställa.
 
Spännande när hela ensembler är i 65 års åldern!

Budgeten innehåller inga stora reformer överhuvudtaget. Då säger väl någon att där har du fel! Där finns reformen för att finansiera bevarandet och renovering av kulturarvet som är på 800 miljoner kronor på tre år och ge sysselsättning till 4400 personer. Men det är en arbetsmarknads åtgärd och tas från arbetsmarknadsdepartementet. Dock kan den jämföras med momssänkningen på krogarna som kostar ca 16 miljarder på tre år och förväntas ge, med stort önsketänkande, 3000 jobb.

Alliansen verkar vara splittrad i kulturpolitiken och det är känt att Moderaterna är kulturnjugga. Mindre än en procent av den totala budgeten satsas på kultur i Alliansens värld.

Berit Högman kallar kulturbudgeten för:

" ett småpusslande utan rejäla satsningar"

Kulturbudgeten består av 6,7 miljarder av totalt 813,8 miljarder kronor.

Ett förslag till Borås kultur är att uppmärksamma Strindberg genom att dela ut något verk av Strindberg till alla ungar i högstadiet i Borås.

DN , DN , GP ,
Alliansfritt Sverige visar på hur moderater tänker om kultur.


Inga kommentarer: