måndag 14 april 2008

Berlusconi!

Det mest fåniga, alla kategorier, i den nyss avslutade italienska valkampanjen måste gå till ”Meno male che Silvio c’è”. Sången ”Tack och lov att Silvio finns” har spelats upp som avslutningsvideo på alla valmöten med Silvio Berlusconi och hans nya parti Frihetsfolket.

Inga kommentarer: