tisdag 22 april 2008

Regelförenklingar


Det verkar som att Maud Olofssons arbete med att förenkla och ta bort regler för småföretagare nu har blivit kända för just småföretagarna. Det visar sig att såpass många som 20 % har förstått att inte göra några pensionsinbetalningar till de anställda de har. Äntlingen säger Maud!


Dock är det pinsamt att Maud trots allt har som hemläxa att upplysa de stackars 80 % av småföretagarna som ännu inte förstått regelförenklingarna.

Inga kommentarer: