måndag 7 april 2008

Byttorps klint

Varför finns inte Byttorp Klints äldreboende med i Socialstyrelsens statistik över äldreboenden i Borås? Behöver de inte lämna ut statistik över hur de sköter vården?
Mats Brandt har ödslat överord om det privata företaget Aleris, som driver Byttorps klint. Efter de senaste kritiska artiklarna i BT om företaget och dess personalpolitik, undrar jag om inte överorden fastnar i halsen på stackars Brandt!

Inga kommentarer: