måndag 21 april 2008

Internationellt

Hänt en hel internationellt de senaste dagarna.

Fernando Lugo som vann valet igår i Paraguay leder en allians (Patriotic Alliance for Change) där de socialdemokratiska systerpartierna (Febrerista partiet och Pais Solidario) ingår. Det är första gången som hela oppositionen (inkl. kristdemokrater och liberaler) samlas bakom en kandidat - Fernando Lugo. Det gjorde det möjligt att bryta Colorado partiets 60 (!) åriga dominans i Paraguy, inklusive 3 decennier med diktatorn Stroessner. Paraguay är ett av latinamerikas fattigaste länder och hamnar i bottenskiktet på det mesta av det man kan mäta i samhällsutveckling.
Socialistinternationalen och dess generalsekreterare Luis Ayala har försökt stödja valprocessen så mycket det går, bl a med valkampanj experter, man anordnade SI:s latinamerika kommitté där i december förra året.

Jag vill dessutom flagga för att Pierre Schorri deltar på ett seminarium i Göteborg imorgon. Detta och mer skriver den alltid läsvärde Göteborgaren Ulf Bjereld om i sin blogg.

Dessutom skriver Borås egen främlingshatare Herr Petzäll att det finns många i Sverige som är muslimer. Och att dessa muslimer vill ha en kyrka för att utöva sin religion. Tydligen är den grumlige Petzäll inte förtjust i det. Jag är lessen, Petzäll, men vad vill du? Förbjuda kyrkor eller förbjuda katolism eller andra religioner som inte du godkänt!
Jag hörde en gång en sverigedemokrat säga att han skulle flytta till ett land som inte tog emot invandrare.

3 kommentarer:

Niklas sa...

"Jag hörde en gång en sverigedemokrat säga att han skulle flytta till ett land som inte tog emot invandrare."

Det har du inte alls hört. Ljug inte. Ursprunget till denna KLINTBERGARE är att Christopher Rangne, inte någon sverigedemokrat, uppgav i en intervju för mycket länge sedan att han ville flytta till land som inte tar emot UTOMEUROPEISKA invandrare.

Men ordet "utomeuropeiska" har ni politiskt korrekta tydligen glömt bort. Så gör oss alla en tjänst och håll dig till sanningen, tack.

Tomas Gustafson sa...

Sverigedemokrater är ett ytterst tråkigt släkte. Niklas inlägg var helt humorbefriad.
Måste finnas en räv begravad eftersom du förnekade citatet med sådan frenesi.

Niklas sa...

Nja, visserligen har jag humor, men jag blir mycket trött när man sprider sådana lögner om det parti jag väljer att lägga min röst på. I synnerhet när samma lögner framförs av ditt parties ledare.

Ulla Hansson: Mona Sahlin talade om invandringens kvinnor (2008-04-20 06.00/19.04)
http://www.skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080420/NYHETER/30888319/0/SPORTBLOGG02

Mona Sahlin (s): Som den unge sverigedemokraten som var så trött på invandrare att han skulle lämna Sverige.
– Han skulle leta upp och flytta till ett land som inte tog emot invandrare.


Peter J Olsson: Mysiga Mona i manegen (2008-04-21 07.13.05)
http://www.kvp.se/nyheter/1.1130374/mysiga-mona-i-manegen

Hon låter Albert Einstein säga en kvick replik, hon refererar till något korkat som sverigedemokrater sagt. I övrigt är hon smårolig, och kåserande.

Ni sprider lögner om sd eftersom ni inte kan vinna en saklig debatt. Ett exempel:

Nu är botten nådd (2008-04-21 17.50)
http://sdlandskrona.blogspot.com/2008/04/nu-r-botten-ndd.html

Och så anklagar ni oss för valfusk ...

Roland Zuiderveld: Granskningsnämnden särbehandlar Sverigedemokraterna (2007-05-24 17.18/17.38)
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27170&a=835098

Ett exempel är ett kort inslag i Rapport veckan före höstens riksdagsval berättade att Sverigedemokraterna rapporteras ha ägnat sig åt valfusk. En socialdemokratisk valarbetare framför anklagelserna, men sverigedemokraterna får inte försvara sig. Inslaget anmäldes till GRN men blev inte fällt.

... när det är ni själva som valfuskar mot oss:

VÄSTMANLANDS
TINGSRÄTT
Kansli Västerås
Enhet 10

DOM
2007-10-18
meddelad i
Västerås

Mål nr B 2417-07

Sida 1 (6)

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Åklagare
Chefsåklagare Anders Jacobsson
Åklagarkammaren i Västerås

Tilltalad
Monika Elisabet Rydin, xxxxxx-xxxx
xxx xxx
xxx xxx

Offentlig försvarare:
Advokat Lars Bolander
Advokatfirman Lars Bolander
Stora gatan 49
722 12 Västerås

DOMSLUT

BEGÅNGNA BROTT
Otillbörligt verkande vid röstning

LAGRUM
17 kap 8 § 1 st brottsbalken

PÅFÖLJD M. M.
Dagsböter 70 à 150 kr

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M.
Advokaten Lars Bolander tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 013 kr. Av beloppet avser 3 210 kr arbete och 803 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad skall Monika Rydin till staten återbetala 2 000 kr.

YRKANDE, BEVISNING MM

Åklagarens talan, se bilaga 1.

DOMSKÄL

Monika Rydin har vidgått att hon tagit bort röstsedlarna tillfälligt men hon har inte försökt hindra omröstningen, förvanskat dess utgång eller otillbörligt inverkat på omröstningen och har därför bestritt ansvar.

Monika Rydin har tillagt i sammanfattning: Hon tjänstgjorde som valsedelsutdelare för socialdemokratiska partiet vid valet. Vid ett tillfälle när det fanns få röstande inne i lokalen och utanför gick hon in till valsedelbordet för att ställa det i ordning. Enligt hennes uppfattning låg valsedlarna ostrukturerat i högar på bordet. Hon tog upp valsedlar - hon kunde inte minnas vilket parti de tillhörde – och tog med sig dessa ut. Hon kunde inte minnas idag att hon ens tog dem med sig men måste ha gjort det av anledning som hon idag inte kan förklara på annat sätt än att hon fick ”hjärnsläpp”. Valsedlarna hamnade i alla fall i en kasse i vilken hon förvarade sitt partis valsedlar. Hon blev uppmärksammad på saken av två röstande som upprörda frågade var Sverigedemokraternas röstsedlar fanns. Hon ursäktade sig med att hon skulle lägga tillbaka dem så snart hon hade hjälpt en äldre person uppför trappan. När detta var klart la hon också tillbaka sedlarna cirka 5-10 minuter senare. Hon tog också kontakt med sin partiordförande och förklarade hur det hade gått till. Hon kunde inte minnas att det fanns någon i röstningslokalen när hon tog bort röstsedlarna men hon såg att det kom en del människor utanför och gick då ut. - Hon hade före det att vallokalen öppnades fått information om att inga valsedlar på bordet med de olika valsedlarna fick röras. Att hon ändå tog Sverigedemokraternas valsedlar med sig ut och la i sin kasse kan hon alltså inte förklara.

LK har berättat: I vallokalen gick han och hans sambo fram till bordet där alla röstsedlar låg. En kvinna med banderoll för Socialdemokraterna, som han hade sett utanför vallokalen och som delade ut valsedlar, kom fram till bordet och plockade med valsedlarna och tog upp tre olika buntar med valsedlar för Sverigedemokraterna och höll dem i sin hand. På hans fråga om vad hon tänkte göra med valsedlarna uppgav hon att hon bara skulle ställa i ordning på bordet. Detta behövdes i och för sig då valsedlarna visserligen låg inte utspridda men i buntar för varje parti och val men ostrukturerat på bordet med ett partis tre olika valsedelbuntar på olika ställen på bordet. Han reagerade i alla fall över att det bara var Sverigedemokraternas sedlar hon tagit upp. Efter det att han själv och hans sambo hade röstat skulle de gå hem. Han sa till sin sambo halvt på skämt: tänk om hon tog med sig sedlarna. Han tog för säkerhets skull vägen förbi bordet i fråga men hittade inte några valsedlar alls för det partiet. Under tiden hade flera väljare kommit till lokalen. Han gick ut och frågade kvinnan ifråga, Monika Rydin, vad det blivit av valsedlarna. Hans sambo uppgav för honom att hon såg sedlarna i en påse som stod kanske en meter från kvinnan. Han uppmanade kvinnan att omedelbart lägga tillbaka valsedlarna men hon svarade att hon inte hade tid just då utan skulle göra det senare. Han blev mycket upprörd över hennes inställning - han hade inte förväntat sig detta från Socialdemokratiska partiet – och gick in till valförrättarna och omtalade vad han sett och upplevt. På väg ut ur vallokalen igen möttes han av kvinnan i fråga som gav honom sin mobil. Han fick då tala med en mansperson som förklarade för honom att det inträffade nog inte var så farligt, vilket gjorde honom än mer upprörd. När han lämnade lokalen fanns de ifrågavarande valsedlarna fortfarande inte på plats. Hans besök på platsen varade sammanlagt i kanske 30 minuter.

SH, samboende med LK, har berättat i huvudsaklig överensstämmelse med vad LK uppgett med följande tillägg: Kvinnan de såg vid valsedelbordet plockade vad hon kunde se bara med Sverigedemokraternas sedlar, inte med några andra. LK uppmanade henne att lägga tillbaka valsedlarna i fråga men kvinnan svarade bara att hon skulle ställa i ordning. Efter röstningen gick de ut och kvinnan i fråga stod då utanför och delade ut valsedlar. Hon hade själv inte noterat när hon gick ut att valsedlarna inte fanns kvar på bordet inne i lokalen. På LK:s uppmaning att lägga tillbaka vad hon tagit bort svarade kvinnan att hon inte hade tid just då. Hon kan i dag inte minnas att hon sett några av valsedlarna i en kasse utanför och bredvid kvinnan i fråga. När de lämnade lokalen fanns sedlarna fortfarande inte på plats.

De faktiska omständigheterna kring valsedlarnas hantering valdagen 2006 råder det ingen oenighet om. Monika Rydin har klargjort att hon tagit de tre buntarna med ett visst partis valsedlar från valsedelbordet och tagit dem med sig ut till sin plats som valsedelutdelare för att annat parti utanför vallokalen. Hon har vitsordat att hon fått informationen - alldeles oavsett om hon fått vidare utbildning för sitt uppdrag som valsedelutdelare – att hon inte fick röra valsedlarna på det bord där de olika partiernas valsedlar fanns utlagda. Det kan naturligtvis inte hindra henne från att bringa ordning i sedlarna på bordet men det finns inget som ursäktar henne, med den information hon medgett att hon hade fått och som i sig är rätt naturlig för envar, i hennes åtgärd att ta ett visst partis valsedlar med sig och lägga dem i sin kasse med valsedlar för det parti hon själv representerade. Det faktiska skeendet är klarlagt.

LK:s vittnesmål och i viss mån även SH:s visar klart och tydligt att Monika Rydin uppmärksammats på att hon inte fick ta bort valsedlar för ett visst parti. Det finns inte heller något utrymme för att hon skulle ha haft någon acceptabel motivering för att ändå ta med sig valsedlarna. Monika Rydin har invänt att hon inte haft någon avsikt att ingripa i valresultatet.

Monika Rydins uppgifter vid huvudförhandlingen har varit rätt otydliga och motstridiga i frågan om vilken avsikt som legat bakom hennes agerande. Än mer konstlade blir hennes uppgifter vid en jämförelse med vad hon uppgett vid polisförhören som dessa åskådliggjorts i protokoll över förhören med henne. Intrycket förstärks av det faktum att Monika Rydin ansett sig tvungen att ringa till sitt partis lokala överhuvud för att försöka den vägen betvinga LK:s upprördhet vilket försök i sig är högst uppseendeväckande.
Tingsrätten kan inte dra någon annan slutsats av vad den framlagda utredningen i målet innehåller än att Monika Rydin just på det sätt som åklagaren beskrivit det i sin gärningsbeskrivning uppsåtligen verkat otillbörligt vid omröstningen vid de allmänna valen år 2006. Det betyder intet om hennes agerande fått någon följdverkan eller inte. Redan åtgärden hon vidtagit att avlägsna ett visst partis valsedlar och därmed omintetgöra den röstberättigades möjlighet att välja detta partis valsedlar är ett grundskott mot en av demokratins grundvalar, nämligen att fritt få rösta på den man vill. Åtalet är styrkt.

Även om följderna av Monika Rydins agerande i sig är så allvarliga att ett fängelsestraff vore motiverat kan påföljden dock mot bakgrund av de särskilda förhållanden som åskådliggjorts i målet, som åklagaren yrkat inskränkas till ett bötesstraff.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV400)

Överklagandeskrift, ställd till Svea hovrätt, inges till tingsrätten senast den 8 november 2007. Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar

Staffan Peterson