tisdag 8 april 2008

Du är lurad!

Den minnesgode kommer mycket väl ihåg att vi, socialdemokrater, i valet varnade för att Alliansen planerade att ta ut extra mycket pengar av trafikanterna. Trafikförsäkringen skulle betala även skador förorsakade av trafiken. Det verkar nu som att den Moderatledda regeringen är på väg att bryta vallöftet om att reformera trafikförsäkringen.
Sammanbrottet får en särskild dimension med tanke på regeringens rivstart i reformarbetet. Att inte tänka efter innan de handlar.

Vid halvårsskiftet 2007, införde alliansen en premieskatt på 32 procent på trafikförsäkringen. Motivet: "Skatten är ett första steg i en kommande reform av trafikförsäkringen. Målet är att trafikrelaterade kostnader för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning ska betalas av trafikförsäkringssystemet."Den nya skatten kostar de svenska bilägarna omkring 3,5 miljarder kronor extra om året.Därefter upphörde regeringen att agera.

Och du som bilist kan känna dig blåst!

Inga kommentarer: