söndag 20 april 2008

Etanolboomen.


Matpriserna i världen har drivits upp till chockartade nivåer. Priserna på vete och majs har på ett år fördubblats.

De allra fattigaste får allt svårare att köpa mat för dagen och 100 miljoner människor riskerar att falla allt längre ned i fattigdom.

Orsakerna till dagens situation är enligt forskare flera. Flera länder har nått en inkomstnivå som medfört att efterfrågan på kött och spannmål har ökat. Kina är ett sådant land. Felslagna skördar och högre energipriser har också bidragit.

Men många är överensom att de senaste årens mycket stora satsningar på biodrivmedel kraftigt bidragit till dagens situation. Satsningarna är diskutabla då de bidrar till att driva upp matpriserna och gör det svårare för fattiga att livnära sig. "Att subventionera biodrivmedel är att beskatta de fattigas basmat", hävdar Joachim von Braun från IFPRI. Många anser också att det går att ifrågasätta biodrivmedlens effektivitet. Det går också att ifrågasätta dess effekt på klimatet. Biobränslet kan i vissa fall ge högre utsläpp av koldioxid än fossila bränslen. Jag tror att vi har all anledning att ifrågasätta etanolanvändningen.
Den är troligen en återvändsgränd.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvär är ju det en effekt av ekofaschhisternas lyckade skrämselpropaganda som i princip har 2 mål nämligen att inte använda sig av effektiva metoder för matframställning och för det andra använda den mat som framställs för att göra drivmedel till den rika delen av världen samt att dom som är fattiga skall plågas tillbaka till stenåldern

erik sa...

Höga livsmedelspriser kan innebära en stor möjlighet för länder i den fattiga världen. Eftersom jordbruket står för en större andel av dessa länders ekonomier betyder bättre betalning för jordbruksprodukter ett större lyft för dessa länder än för t ex Sverige. Mer inkomster till bönderna betyder att dessa kan efterfråga andra produkter som förhoppningsvis tillverkas eller börjar tillverkas i det egna landet...
Ungefär som när Sverige började producera ett överskott på livsmedel under första halvan av 1800-talet. De många självägande bönderna sålde på export, bland annat till England, fick inkomster i kontanter som de sedan köpte husgeråd, redskap och verktyg från den svenska verkstadsindustrin... som i sin tur fick en rejäl skjuts och kunde börja sälja på export...