söndag 6 april 2008

Moderaterna sol- och vårar!

Jag upplever att moderaterna till stor del vunnit sina politiska framgångar genom att plagiera och stjäla de positiva värdeord som har varit arbetarerörelsens. Moderaterna drev under valrörelsen ord som "det nya arbetarpartiet" och de framställde sig som de enda som drev arbetslinjen. De skapade tillsammans med folkpartiet begreppet utanförskap. Ett utanförskap som faktiskt innehöll i princip alla människor som inte arbetade och som var under 65 år.

Nu satsar moderaterna på att ta över vårt begrepp välfärd. Till valet 2010 har man säkert dammat av begreppet som moderaterna tidigare har varit allergiska mot, solidaritet. Jag vet att det låter otroligt och osannolikt, men jag tror att de försöker.Men det är en chimär - de tror inte alls på de nya orden. Orden är enbart till för att locka nya väljare från framförallt socialdemokratin.

När det gäller utanförskapet innebär den moderatledda regeringen hårda arbetslinje att alltfler hamnar i utanförskapet.Alla försämringar man gjort, gör eller planerar inom sjuk- och arbetsförsäkringarna motiveras med en alltmer mekaniskt klingande hänvisning till kravet att ”minska utanförskapet”. Nu senast var det idén att långtidssjuka skulle kunna tvingas säga upp sig från sitt arbete som motiverades på det sättet.

På vilket sätt en trafikskadad, eller cancerdrabbad, patient blir friskare och mindre ”utanför” av att dessutom förlora sitt jobb ska man nog vara bra moderat för att begripa.Den absoluta merparten av de nya jobben har inte brutit något ”utanförskap”, eftersom de inte gått till de grupper som i någon sorts mening kan sägas befinna sig utanför eller i utkanten av arbetsmarknaden. De nya jobben har gått till grupper som alla stått nära arbetsmarknaden. Gruppen korttidsarbetslösa har minskat rejält, och det har blivit lättare för nytillträdande på arbetsmarknaden att få jobb.

Men långtidsarbetslösa, eller gruppen återkommande arbetslösa, har i mycket liten utsträckning fått del av jobben. För det andra har vi en ökande utsortering av arbetskraft. Särskilt personer med låg utbildning eller vissa hälsoproblem har mycket svårt att hitta arbete.
Och det är uppenbart att arbetsgivarnas vilja att anställa personer med sådana kännetecken inte ökar bara för att de blir billigare. Tror man inte att folk kan göra jobbet, hjälper det inte att arbetsgivaravgifterna sänks.Nej, allt som den moderatledda regeringen gör är ämnat att minska löntagarens inflytande och att bakvägen minska LAS betydelse.

1 kommentar:

Anonym sa...

Finns det någon som är bra på att använda och förändra värdeladdade ord är det socialdemokraterna
Titta här:

Statlig sektor --- välfärdssektor
Socialism---- solidaritet
Kommunalarbetare---välfärdsarbetare

Några exempel det finns många
obehagligt tycker jag

Lasse