tisdag 22 april 2008

Finlands sak är vår.

Det har den senaste tiden kommit ett antal rapporter från människorättsorganisationer som handlat om behandlingen av asylsökande i Grekland. FN:s flyktingorgan UNHCR har fördömt Greklands agerande. Finland har följt debatten och nu meddelat att man inte längre avvisar sjuka, barnfamiljer samt minderåriga till Grekland.

Men migrationsministern Tobias Billström velar. Han kommer med motstridiga uppgifter där han dels säger att det är Migrationsverket och domstolar som fattar beslut, inte regeringen. Dels säger han att Sverige inte kan agera som enskilt EU-land. Är han förbjuden att hävda en egen politisk åsikt?

Grekland har den lägsta andelen godkända asylansökningar i Europa. Under de senaste åren har grönt ljus getts i mindre än en procent av fallen, detta enligt data från FN:s flyktingorgan UNHCR. Sett från EU-perspektiv är saken glasklar: den grekiska farstun till Europa har blivit en återvändsgränd. Grekland skyddar Europa från flyktingar.
Men förstalandsprincipen, enligt Dublinförordningen, är inte tvingande. Andra EU-länder kan göra egna prövningar av rätten att stanna. Migrationsdomstolen i Malmö sade nyligen, från sådana utgångspunkter, nej när Migrationsverket ville avvisa en invalidiserad irakier till förstalandet Grekland. Hur det går återstår att se. Verket tänker överklaga hos Migrationsöverdomstolen.

Det finns all anledning att vara starkt kritisk mot Greklands inhumana agerande och sluta att avisa till Grekland. Låt oss följa Finlands exempel. Kräv en åsikt av Billström!

Inga kommentarer: