måndag 14 april 2008

Vet de vad de sysslar med?

En granskning, gjord av Riksrevisionen, visar att regeringens bedömningar om förväntade effekter av arbetsmarknadspolitiken vare sig redovisas eller går att spåra. Det får negativa konsekvenser för insynen i finanspolitiken och möjligheten att utkräva ansvar.

Genomgången visar också att antaganden om den förda politikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet inte redovisas i samband med att arbetsmarknadspolitiska aktiviteter införs eller avskaffas. Det går alltså inte att utifrån de ekonomiska propositionerna utvärdera regeringens bedömning av förväntade effekter av en omläggning av arbetsmarknadspolitiken.

Riksrevisionens anlalys kokar ned till att regeringen borde därför redovisa vilka antaganden som ligger till grund för bedömningen av arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet. Ett enkelt sätt att öka öppenheten i regeringens budgetförslag är att de bedömningar och beräkningar som regeringen gör publiceras.

Regeringen vet alltså inget om vad instegsjobb, sänkta arbetsavgifter och alla andra dumheter som de gör innebär för sysselsättningen. Eller i varje fall vill de inte visa allmänheten.

Inga kommentarer: