tisdag 1 april 2008

Posten i Danmark och Sverige = Sant


Sveriges Näringsdepartement, Danmarks Transportministerium och CVC Capital Partners ("CVC") har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S .
Motivet, enligt Maud Olofsson, sägs vara att säkra förutsättningarna för att bibehålla brev- och paketförmedling och att nå alla hushåll och företag via en gemensam koncern.
Den traditionella postverksamheten kommer att skötas av nationella bolag. Moderbolaget kommer att ligga i Sverige.

Kapital- och röstandelar kommer att vara:

Danska staten/CVC 38.8%

Svenska staten 58.2%

Det gemensamma bolagets anställda och ledning 3.0%

SEKO är försiktigt positiv till affären och det är inte speciellt konstigt- deras medlemmar kommer knappast att bli speciellt negativt berörda. Neddragningar blir naturligtvis aktuella om inte något görs med svenska Posten. Däremot kan kanske fackförbundet ST:s medlemmar vara mer oroliga, även om ST själva ser det positivt.
Förändringen är inte upprörande för allmänheten med tanke på den snabba förändring som Posten genomgått de sista åren. Jag tror inte att Posten kan bli sämre av dagens förändring, snarare tvärtom.

Inga kommentarer: