torsdag 3 april 2008

Ny EG-dom

EU:s lagstiftning tillåter inte att offentlig upphandling kräver att lokal minimilön enligt kollektivavtal utbetalas.
Det beslutade EG-domstolen på torsdagen, enligt ett pressmeddelande från domstolen.

EU:s direktiv om utstationering av arbetare i andra EU-länder tillåter inte att ett EU-land kan ålägga statliga myndigheter att endast anta anbud från företag som åtar sig att betala minst den lön som kollektivavtal har fastställd är lämplig på orten.

Domstolen resonerar att kollektivavtalet inte är tillämpligt pga att det är lokalt och inte gäller hela Tyskland samt att det bara gäller den statliga sidan och inte privat sektor.

Domen gäller ett mål om tyska delstaten Niedersachsens lag om offentlig upphandling. Ett tyskt byggföretag, Objekt und Bauregie, anlitade 2004 en polsk underleverantör för vissa tjänster vid byggandet av en kriminalvårdsanstalt i Göttingen-Rosdorf.
Domstolen refererar i sin dom till liknande resonemang i det svenska Vaxholmsmålet men frågan är om domen överhuvudtaget är tillämplig på svenska förhållanden. Ska bli intressant att följa analysen av domen.

Inga kommentarer: