fredag 25 mars 2011

Avregleringar, är det bra det?


Jag tycker att det är nödvändigt att ifrågasätta marknadsexperimenten i sektorer som bör styras av ett allmänintresse. Vilket bl.a illustreras av krisen för järnvägen, de extrema vinsterna i elbolagen och den sänkta kunskapsnivån i skolan.


Dan Andersson (f.d. chefsekonom på LO) utredde avregleringen, Regelutredningen, 2005 och kom fram till att avregleringen i stort sett fungerat bra. De trodde att marknaden skulle kunna fungera med större konkurrens som på lite längre sikt skulle medföra lägre priser. Utredningen förutspådde att allt kortsiktigt skulle bli dyrare men att staten borde stärka upp konsumenternas ställning mot de stora jättarna.

Nu vet vi att avregleringarna gjorde i stort sett allt dyrare men man missade att stärka konsumenterna gentemot de stora spelarna på marknaden. Ännu har vi inte sett minskade priser på annat än flygverksamheten.

Inga kommentarer: