måndag 28 mars 2011

Carl Bildt regeringen var för länge sedan.

Det var då som avregleringarna som skulle göra allt billigare och bättre genomfördes. Det var då som friskolereformen tvingades på oss. Någon som kommer ihåg argumenten? Huvudmotivet med friskolereformen var att skapa utrymme för större mångfald i skolans värld. Åtskilliga lärare upplevde att de i den offentliga skolan hade små möjligheter att arbeta med en pedagogisk inriktning som de trodde på. Blev det så? Svaret måste bli nej! När reformen genomfördes 1992 var det stora flertalet friskolor ekonomiska föreningar och kollektiv. Idag är de vinstdrivna aktiebolag. Tanken var aldrig att vinstdrivande företag skulle tjäna pengar på våra gemensamma skattemedel. Friskolorna har inte inneburit en mångfald av pedagogiska inriktningar. Friskolorna har färre utbildade lärare, inga bibliotek med mera. Med två decenniers erfarenhet pekar inte mycket på att kvaliteten i friskolorna nämnvärt har ökats. Landets elever och lärare behöver inte mer av friskolor med mer av flashiga annonser på varför just ditt barn ska gå just där. Skolan behöver stabilitet och fokus på att skapa kunskap för ungar så att de kan gå ut i livet. Att släppa fram fler friskolor gör helt enkelt inte skolan bättre. Andra som skriver om marknaden är ex Viktor Tullgren, Lennart Andreasson. Maria Hagboms artikel från Dagens Samhälle förändrar inte mitt resonemang.

Inga kommentarer: