torsdag 10 mars 2011

Nystartszoner
Alliansen lanserar nu ett gammalt förslag som först lanserades av Centerpartiet – de s.k. nystartszonerna. Det görs naturligtvis inte för dem som befinner sig i utanförskapet i första hand utan framförallt för att ge något åt Centerpartiet. Lämpligen så begravs förslaget i en utredning vilket är precis vad alliansen föreslår. Och det är bra för det här är ett riktigt dåligt förslag.
TCO:s utredare ger tre exempel på varför det är ett dåligt förslag som inte ger de effekter som centerpartiet påstår. TCO:s slutsats är att nystartszoner helt enkelt inte ger några sysselsättningseffekter.

Det finns dessutom effekten av att snedvrida konkurrensen med risken av att fler mister arbetet än vad som får arbeten.
Nystartszoner riskerar att effektivt göra utanförskapet permanent och riktigt cementera segregationen genom att skapa speciella enklaver i samhället. Det är ett sätt att verkligen skapa ghetton. Det de boende i de områden som Maud föreslår behöver är faktiskt inte en möjlighet att isolera sig ytterligare, med skattelättnader som morot. De behöver incitament att röra sig utanför sitt ghetto och ta en aktiv del i det svenska samhället som fullvärdiga samhällsmedborgare.

I Frankrike har systemet med nystartszoner funnits utan att arbetslöshet har minskat på något nämnvärt vis. Det går inte heller att påvisa att något större antal nya företag har etablerats. Vad som händer är att företag som finns utanför frizonen flyttar in för att på så sätt öka sin vinst.
Använd istället resurserna till att förbättra skolorna och bostäderna samt utbilda fler vuxna för att skapa riktiga jobb.

Alliansfritt Sverige har skrivit om frizonerna, ett nygammalt förslag. Rabiatfeminism påpekar mycket riktigt att systemet använts på u-länder som ekonomiska frizoner vilket oftast har lett till låglön, brister i arbetsmiljö och att företag hindrar fackliga rättigheter och arbeten.

Inga kommentarer: