torsdag 24 mars 2011

En nygammal idé.

Det är inte helt ovanligt att politiska partier plockar upp gamla idéer och försöker göra dem till sina egna unika.


I dagarna har Centerpartiet plockat upp en gammal idé om att spränga Krokshallsberget till grus och fixa till resandet och bussarna. 2002 väcktes frågan om att spränga berget och uppföra bostäder på platsen av två privatpersoner, ärende 37. Frågan har därefter återkommit med jämna och ojämna mellanrum. Det har vid varje tillfälle åberopats att åtgärden har varit för dyr med tanke på nyttan.


Ett annat problem med idéen är att sträckningen Götalandsbanan tyvärr fortfarande ligger kvar som en våt filt för stadsutvecklingen och begränsar möjligheterna av den nygamla idé som C nu relanserar.

Inga kommentarer: