söndag 6 mars 2011

Arbetskraftsinvandring


Jag anser att det är ett anmärkningsvärt uttalande från Anne-Marie Ekström, 2:e V. Ordf. och Folkpartist i kommunfullmäktige, nämligen att socialdemokraterna är mot arbetskraftsinvandring. Det är helt fel!


Max GustafssonMen vi tycker att facken tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vara delaktiga i inom vilka områden som det råder arbetsbrist. I dagens regler bestämmer arbetsgivaren helt ensam. Vi tycker att facken också ska ha ett avgörande inflytande över de arbetsvillkor som den arbetskraftsinvandrande arbetstagare ska ha. Detta tycker tydligen inte Anne-Marie Ekström.

Alliansens politik leder till att människor som kommer från andra länder far illa. Varannan krog i Stockholm betalar människor under kollektivavtalet. De bryter mot arbetstidslagen och har sämre villkor för invandrare.

Att människor flyttar dit jobben finns är naturligt i en globaliserad värld och fler kommer att flytta också till Sverige. Vi står inför en stor generationsväxling och riskerar brist på arbete.
Men i motsats till Anne-Marie Ekström anser jag att människor ska behandlas lika oavsett var de kommer ifrån. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar på svensk arbetsmarknad. Kontrollen måste öka och företag som utnyttjar migranter ska straffas hårdare.

Det är en naiv tro på arbetsgivares välvilja som Anne-Marie Ekström visar upp.


Här är några som också har skrivit om arbetskraftsinvandring - Moteld, Fredrik Lundh och Esbatis bland många.

Inga kommentarer: