söndag 20 mars 2011

Mössa på kamrat!


Det här lagförslaget lade regeringen fram på våren innan valet 2010. Eftersom en hel del propositioner skulle klubbas innan sommaruppehållet hanns inte förslaget om att inskränka i facklig utbildning beslutas innan valet. Den kommer istället nu.

Eftersom förslaget att inskränka i möjligheterna till facklig utbildning fanns redan innan valet så ingick det i underlaget för Alliansens politik. Det bekymrade inte LO medlemmarna utan hälften av dem röstade på antingen Alliansen, Sverigedemokraterna eller låg på sofflocket.

Propositionen ”Förenklingar av ledighetslagstiftningen” innebär stora förändringar, inte minst med tanke på den i övrigt förändrade arbetsmarknaden. För att kunna gå på en facklig utbildning måste den anställde ha varit anställd minst sex månader hos en och samma arbetsgivare. S.k. modern arbetsmarknad innebär att fler och fler anställda inte får fasta anställningar utan måste stå till förfogande för visstidsanställningar så minskar naturligtvis deras möjligheter till facklig utveckling. De måste dessutom ansöka två månader innan kursstart. Arbetsgivaren kan också skjuta upp utbildningen upp till ett halvår utan att behöva motivera varför. Vare sig till den anställde eller facket(dem behöver de inte ens informera om något).

Nu på tisdag den 22 mars läggs lagförslaget fram för riksdagen. Syftet sägs vara att förenkla regelsystemet för arbetsgivaren. Men det bakomliggande syftet är att förminska det fackliga inflytandet på löntagares arbetsmiljö. Arbetsklimatet kommer att bli kallare och kallare.

Mössa på kamrat!


Andra som skriver om den gradvisa försämringen i arbetet för löntagarna är Leine Johansson och Camilla Wedin. Vi får följa debatten på tisdag.

Inga kommentarer: