fredag 18 mars 2011

Personal - eller studieresa?Lars Dahlén(M), ansvarig för dåvarande Brämhults kommundel, säger beträffande eftertaxeringen av personalens ”studieresa” till Rom att: "Hade vi bara tagit med en av de äldre på resan hade det inte hänt något".

Intressant förslag! De kunde tagit med sig den gamle socialdemokraten som de lurade till att delta på ett valkampanjs foto för Moderaterna. Och hur många fel ska verksamhetschefen på äldreboendet tillåtas göra. Jag har fortfarande inte glömt hennes medverkan på valaffischen.


För övrigt verkar det som Dahlén skyller på tjänstemännen för att försöka klara sitt eget skinn. Självklart är det han som bär det yttersta ansvaret. Och med förlov sagt – det här är ingen ny fråga. Reglerna för sådana här personalresor har varit någorlunda kända sedan 20år tillbaka. Borde inte vara någon nyhet eller ha uppfattats som krångliga. En enkel slagning på Skatteverket ger regelverket. (Se nedan)


Men allvarligt talat – vet verkligen Lars Dahlén vad han talar om? Skulle det fått mindre av karaktär som nöjesresa om det varit med en gamling på resa. Det hade varit annorlunda om de tagit med sig hela avdelningen. Men en av de äldre. Vem väljer ut den? Två fel gör inte saken bättre.
Och vad sysslar verksamhetschefen med? Inte ska hon skriva till skattemyndigheten och vädja till dem att se resorna på samma sätt som hon. Handlar hon självsvåldigt eller på uppdrag av Lars Dahlén?

Sedan verkar det, enligt media, som att kommunen ska betala de anställdas skatt. Det blir ytterligare förmånsbeskattning för personalen i så fall.
Det kan bli ett intressant nytt tillvägagångssätt vid utdelning av löneförmåner. Istället för löneökning kan kommunen ge en extra veckas semester, betala RUT-städningen eller betala din skatt. Undrar vart detta leder?
Jag missunnar inte personalen utlandsresor. Men skall de förekomma så ska de förknippas med syfte och arbete. Allt annat är nöjesresor!

Regler!
• Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa.
• •Om inslaget av nöje och rekreation har en mer framträdande roll kan dock resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån för den anställde.
• Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt fördelade under veckan.

Inga kommentarer: