lördag 26 mars 2011

Håkans debuttal. Några nedslag.

Startar med vår hjärtefråga - kulturpolitiken. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör. Vi lever i ett samhälle där människor vet priset på allt men inte värdet av någonting. Vi står upp för den kulturpolitik som ger människor vingar.

Vi är inte kunder på en marknad utan vi är samhällsmedborgare med de rättigheter som medborgaren har. Vårt parti är en folkrörelse. Vårt parti kommer aldrig att bli ett börsbolag. Vi förmår att företräda många människor. Det ska vara högt tak.

Vi är i opposition mot ojämlikhet. Vi ska bevisa att vi förstår framtiden och att vi har en politik som visar vart vi vill. Peka på färdriktningen. Då vinner vi val. Och då återtar vi förtroendet.

Vi är kluvna över att det går bra för Sverige samtidigt som det går sämre för många människor. Vinst och girighet behöver inte Sverige. Sverige behöver social demokrati. Ett hållbart samhälle behöver social demokrati. Friheten växer genom att vi är jämlika. Vi har alla en uppgift att ta reda på vilka visioner som människor har, vilken framtid som de vilja.

Vår uppgift är att öppna dörrarna och hyvla ned trösklarna för människor.

Barnfattigdomen måste utrotas. Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. Alla lever inte på solsidan. Politiken ska samlas för att bekämpa barnfattigdom. Den hör inte hemma i socialdemokraternas Sverige.

Vi är medborgarens företrädare. Offentlig sektor kan inte längre subventioneras med låga kvinnolöner. Friskolereformen blev inte som vi trodde. Vi vill åt avarterna men inte ta bort reformen. Vi kan inte sitta på läktaren och låta borgarna ta hand om frågan. Det har blivit fult att äga tillsammans - vi ska bara ägas.

Håkan bjuder in till översyn av pensionssystemet med alla fackliga förbunden. Ty systemet måste bli tryggare. Pensionerna kan bli en valfråga.

Ojämlikhet gör Sverige fattigare för alla.
Miljö och klimat står inte i motsats till tillväxt. Fritidsgården är bra även för dem som inte har tonårsungar.
Tillsammans kan vi växa starkare. Vi ska ha värdebunden tillväxt. Sorteringsskolan är en stängd dörr för bildning och livslångt lärande.

Ett lysande tal fyllt med empati och engagemang. Välkommen Håkan!

Inga kommentarer: