onsdag 2 mars 2011

Inga oegentligheter upptäcktes- däremot en del oroande brister

Är titeln på pressmeddelandet från revisorerna i Västra Götalands Regionen. De har släppt en rapport om brister inom skyddet för oegentligheter. Rapporten avslöjar allvarliga brister på väldigt många områden.Det regelverk som skall ligga till grund för ett etiskt försvarbart handlande är otydligt. Inköpspolicyn stämmer exempelvis inte helt överens med dess tillämpningsföreskrifter. Och ansvarsfördelningen är otydlig, det är svårt att avgöra vem som ansvarar för vad i upphandlingsverksamheten.

Än värre blir det när revisorerna konstaterar att det inom regionen inte funnits några kontrollsystem eller rutiner för att se till att de etiska regler som finns också följs. Man stämmer exempelvis inte av anställdas bisysslor mot leverantörsregistret. Det finns heller ingen tydlig plan för hur incidenter skall rapporteras och följas upp eller uppgifter om vilka sanktioner som drabbar den som avslöjas med fingrarna i syltburken.

Många anställda kan medvetet eller omedvetet, ha brutit mot reglerna utan att någon upptäckt dem. Det gör, i praktiken, regelverket närmast värdelöst.

Inga kommentarer: